We zijn heel blij dat Marieke van den Brink is gestart als coördinator bij Gilde Samenspraak. Ze volgt Teunella Wolters op die enige tijd geleden afscheid heeft genomen van het Gilde. Marieke is een bekende van ons. Enkele jaren geleden is ze al als coördinator actief geweest. Samen met Janny Pruim gaat ze de anderstaligen koppelen aan vrijwillige taalcoaches. Ook onderhouden ze de contacten met actieve taalkoppels. Voor informatie of contactgegevens kan je kijken op de projectpagina Gilde Samenspraak.