Taalcoaching vergroot je wereld

WAT IS HET?
Samenspraak koppelt anderstaligen die graag de Nederlandse taal beter willen leren spreken aan Nederlandstalige vrijwilligers. Een jaar lang spreekt een taalkoppel wekelijks met elkaar af om samen te praten, de taal te oefenen, cultuur te delen en leuke dingen te ondernemen.

SamenSpraak is een project binnen Gilde Zwolle en wordt volledig door vrijwilligers bestuurd en uitgevoerd. Wij zijn aangesloten bij ‘Taal voor het Leven’ en bij de stichting ‘Het Begint met Taal’.

HOE WERKT HET?
Gilde SamenSpraak brengt anderstaligen in contact met vrijwilligers om samen Nederlandse conversatie te oefenen.
Anderstalige inwoners van Zwolle kunnen zich aanmelden via een mail naar samenspraak@gildezwolle.nl. Na aanmelding volgt een intakegesprek met een coördinator. Vervolgens zoeken we een geschikte vrijwilliger bij de deelnemer.
Wilt u graag vrijwilliger bij SamenSpraak worden? Stuur dan een mail naar bovenstaand adres. Ook dan volgt er een intakeprocedure.
Een jaar lang spreken de vrijwilliger en anderstalige wekelijks met elkaar af, om minimaal een uur samen Nederlands te praten. De anderstalige moet al een beetje Nederlands kunnen spreken, om deel te kunnen nemen aan dit project. Samenspraak is een goede aanvulling op Nederlandse taalles. Daarbij is het erg leuk om met iemand op te trekken die Nederland, Zwolle en de Nederlandse cultuur kent.

 

De taalkoppels krijgen gedurende het jaar ondersteuning van onze coördinator: Janny Pruim.

In het Taalcafé praten over allerlei onderwerpen, in groepjes onder leiding van Nederlandse vrijwilligers.

Een Gilde Rijder is een vrijwilliger die als voorrijder samen met iemand met een visuele beperking (deze achterrijder is blind of slechtziend) op een tandem recreatieve fietstochten maakt.

Samenspraak koppelt anderstaligen die graag de Nederlandse taal beter willen leren spreken aan Nederlandstalige vrijwilligers. Een jaar lang spreekt een taalkoppel wekelijks met elkaar.

POWER is een workshop cyclus van 5 dagdelen voor senioren die willen investeren in hun persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten.

Gilde Levensboek is een project voor mensen die hun levensverhaal willen opschrijven en daarbij hulp kunnen gebruiken.