Levensverhaal in boekvorm

Gilde Levensboek is een project voor mensen die hun levensverhaal willen opschrijven en daarbij hulp kunnen gebruiken.

Gilde Levensboek biedt die hulp in de vorm van vrijwilligers die deze verhalen opschrijven en vorm geven, zodat er uiteindelijk een (eenvoudig) boekje ligt dat het verhaal weergeeft zoals de “deelnemer” voor ogen staat.

Het Gilde Levensboek is een voortzetting van een soortgelijk project van WIJZ.
Het resultaat mag er zijn, er zijn inmiddels enkele tientallen levensboeken afgerond.
Mevrouw Dieperink was erg tevreden over haar Levensboek dat in april 2016 werd afgerond.

WAAROM?

Sommige mensen willen hun levensloop en bijzondere gebeurtenissen graag op een of andere manier vastleggen, voor zichzelf en/of anderen. De redenen daarvoor blijken van uiteenlopende aard.

Er zijn mensen die dat verhaal zelf kunnen opschrijven en digitaal verwerken tot een presentabel boekje, maar er zijn er ook die daar moeite mee hebben. De een heeft daarvoor onvoldoende computervaardigheid, de ander heeft moeite met schrijven of met het op orde krijgen van de lijn van een verhaal.
Aan de andere kant zijn er mensen die er plezier in hebben verhalen op te schrijven, die wel handig zijn op de computer en die goed zijn in het ordenen en redigeren van een tekst.
Het project Gilde Levensboek brengt mensen uit die twee groepen bij elkaar.

HOE?

Hoe vind u een vrijwilliger die u assisteert uw verhaal op papier te krijgen?
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar levensboek@gildezwolle.nl.

De coördinator, Frank Overweel, van Gilde Levensboek neemt met u contact op voor een eerste gesprek. Daarin kunt u nader kennismaken en uiteenzetten waarom u uw verhaal wilt vastleggen, waarom u daarbij hulp kunt gebruiken en wat u verwacht van die hulp.

De coördinator zoekt vervolgens een vrijwilliger die past bij uw vragen. Met die vrijwilliger maakt u kennis en (als het klikt) worden vervolgens een aantal gesprekken gevoerd waarbij uw verhaal gaandeweg vorm krijgt. U kunt zelf in overleg met de vrijwilliger bepalen hoe het eindresultaat er uit komt te zien (variërend van een eenvoudig computerprintje tot luxe verzorgd boek).

KOSTEN

Aan de begeleiding bij het schrijven van een levensboek zijn geen kosten verbonden.
Het drukken/printen van het eindresultaat is voor uw eigen rekening. Voor €30 kunt u via het Gilde Zwolle een (of meer) eenvoudige print met ringband laten maken.

Neem contact op met Levensboek! Stuur een mail naar levensboek@gildezwolle.nl.