Tandemfietsen voor mensen met een visuele beperking.

Er valt veel te ruiken, voelen en beleven.

Wat zijn Gilderijders?

Een Gilde Rijder is een vrijwilliger die als voorrijder samen met iemand met een visuele beperking op een tandem recreatieve fietstochten maakt. Dat voorziet in een grote behoefte. Fietsen is immers voor veel mensen een prettige recreatieve activiteit en waarom zou dat niet zo zijn voor mensen die slecht zien. Fietsen is een actieve beweegvorm en onderweg valt er veel te voelen, te ruiken en te beleven. Niet onbelangrijk is ook het onderlinge contact. Het fietsen leent zich immers uitstekend voor een goed gesprek.

Hoe werkt het?

Na aanmelding van de vrijwilligers en deelnemers volgt er een kennismakingsgesprek en vervolgens worden de koppels van voor- en achter  rijder gevormd. Nadat een koppel gevormd is maken zij zelf afspraken voor hun fietstochten. De voorrijder reserveert de tandem, haalt deze op en is op het afgesproken moment en plek bij de achter rijder zodat er lekker kan worden gefietst. Als de voorrijder de achterrijder na afloop van de tocht heeft teruggebracht zorgt deze er vervolgens voor dat de tandem terug komt in de stalling. Alle nieuwe voorrijders ontvangen een tandemtraining van Remco Aaldenberg. Hij laat zien waar de stalling zich bevindt en vertelt e.e.a. over de tandem. Tevens vertelt hij belangrijke wetenswaardigheden hoe om te gaan met blinden en slechtzienden. Voor elke nieuwe voorrijder is deze training verplicht.

Voor aanmelding als voor- of achter rijder of voor meer informatie kunt u mailen naar gilderijders@gildezwolle.nl.

 

 

 

 

Neem contact op met Gilde Rijders! Stuur een mail naar gilderijders@gildezwolle.nl

In het Taalcafé praten over allerlei onderwerpen, in groepjes onder leiding van Nederlandse vrijwilligers.

Een Gilde Rijder is een vrijwilliger die als voorrijder samen met iemand met een visuele beperking (deze achterrijder is blind of slechtziend) op een tandem recreatieve fietstochten maakt.

Samenspraak koppelt anderstaligen die graag de Nederlandse taal beter willen leren spreken aan Nederlandstalige vrijwilligers. Een jaar lang spreekt een taalkoppel wekelijks met elkaar.

POWER is een workshop cyclus van 5 dagdelen voor senioren die willen investeren in hun persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten.

Gilde Levensboek is een project voor mensen die hun levensverhaal willen opschrijven en daarbij hulp kunnen gebruiken.