Gilde Power “Veerkracht op leeftijd” ging dit voorjaar ‘online’ met een reeks van zes workshops. Zes deelnemers spraken met elkaar over diverse thema’s die betrekking hebben op de derde levensfase. Trainers Peter Renes en Nanda van Keulen hebben de workshops geleid en hadden zichzelf de nodige digitale vaardigheden aangeleerd om de trainingen goed te kunnen leiden. De deelnemers gaven aan dat ze het fijn vonden om met elkaar in gesprek te gaan, en dat ze de ruimte en veiligheid voelden om ook meer de diepte in te gaan. Het werken met thema-gerichte workshops gaf houvast en structuur. Er was mogelijkheid om in breakoutrooms in kleinere groepen te praten, en er was afwisseling met filmpjes en muziek. Dat maakte de workshops levendig. Deelnemers hebben tussentijds ook met elkaar gebeld of afgesproken om elkaar nog beter te leren kennen. Een aantal deelnemers heeft vervolgafspraken gemaakt. Ook staat er een groepsontmoeting op de planning. We kijken terug op een geslaagd experiment:  POWER, veerkracht op leeftijd, kan on line……… maar we zien allemaal wel uit naar het moment dat het weer live kan.

In oktober gaan we van start met een nieuwe workshopreeks, en deze keer (hopelijk) weer gewoon met elkaar in de Stadkamer in Zwolle. Belangstelling om mee te doen? U vindt alle informatie op de pagina GildePower.