Gilde Power Workshops voor senioren

Wat is Gilde Power?

POWER begint met een reeks van zes inspiratieworkshops. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over hoe zij in het leven staan en waar op dit moment hun interesses of behoeften liggen. Begeleiders reiken daarvoor (levens)thema's aan. Na zes weken workshops hebben veel deelnemers plannen gemaakt. Anderen broeden wellicht nog op mogelijkheden. Weer anderen laten alles eerst even bezinken. In dit filmpje vertellen deelnemers over hun ervaringen met Gilde Power.

De workshops worden begeleid door enthousiaste, speciaal voor Power opgeleide vrijwilligers. Ze reiken de deelnemers boeiende en inspirerende thema's aan. Deze hebben betrekking op vijf levensdomeinen:

  • Lichaam en geest
  • Sociale contacten
  • Materiële situatie
  • Arbeid en activiteit
  • Inspiratie en zingeving.

Uiteindelijk werkt elke deelnemer vanuit de eigen omstandigheden aan zijn of haar eigen plannen voor de toekomst. Na afloop van de workshops bepalen de deelnemers zelf hoe ze verder gaan en op welke manier.

Wanneer is er weer een nieuwe reeks workshops?

In het najaar van 2021 start weer een nieuwe reeks van 6 workshops in multifunctioneel centrum De Bolder , Dobbe 29 in Zwolle (Aalanden)

De eerste workshop is op donderdag 7 oktober 2021 van 9.30 -12.30 uur. De volgende workshops zijn op 14 en 28 oktober en op 4, 11 en 25 november.

We gaan er van uit dat we in het najaar weer bij elkaar kunnen komen, mocht dat door Coronamaatrdegelen nog niet het geval zijn, dan zullen de workshops online plaatsvinden. 

U kunt informatie aanvragen door een mail te sturen naar power@gildezwolle.nl. Voor informatie kunt u ook bellen naar 06 27259553

Neem contact op met Gilde Power! Stuur een mail naar power@gildezwolle.nl

Voor informatie kunt u ook bellen naar 06 27259553

Agenda

Gilde Power Café

30/09/2021

16:00 - 18:00

De Enk, Zwolle


In het Taalcafé praten over allerlei onderwerpen, in groepjes onder leiding van Nederlandse vrijwilligers.

Een Gilde Rijder is een vrijwilliger die als voorrijder samen met iemand met een visuele beperking (deze achterrijder is blind of slechtziend) op een tandem recreatieve fietstochten maakt.

Samenspraak koppelt anderstaligen die graag de Nederlandse taal beter willen leren spreken aan Nederlandstalige vrijwilligers. Een jaar lang spreekt een taalkoppel wekelijks met elkaar.

POWER is een workshop cyclus van 5 dagdelen voor senioren die willen investeren in hun persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten.

Gilde Levensboek is een project voor mensen die hun levensverhaal willen opschrijven en daarbij hulp kunnen gebruiken.