Vragen - reacties - ideeën

Voor vragen, reacties of nieuwe ideeën kunt u mailen naar de volgende mailadressen.

Gilde Zwolle: info@gildezwolle.nl

Gilde Rijders:
Gilde Samenspraak:

Postadres:  Stichting Gilde Zwolle, Postbus 1378, 8001 JB Zwolle

 

 

Bestuur Gilde Zwolle

Bestuur

Voorzitter:                                  Herman te Pas

Secretaris:                                   Mieke Klapwijk

Penningmeester:                        Roel Veeninga

Bestuurslid P.R.                         Tineke Puyenbroek

Projectleider Taalcafe:              Hebel Poppens

Projectleider Samenspraak:    Janny Pruim

Projectleider Levensboek:       Linda Schotanus

Projectleider Gilderijders:      Hans Veenema

Projectleider Power:                Peter Renes