Het bestuur van Gilde Zwolle bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier projectleiders.

Voorzitter:

Vicevoorzitter/P.R.

Herman te Pas *

Tineke Puyenbroek

Secretaris: Mieke Klapwijk *
Penningmeester: Roel Veeninga *
Projectleider Gilde Samenspraak: Janny Pruim en Teunella Wolters
Projectleider Gilde Taalcafé: Hebel Poppens
Projectleider Gilde Rijders: Hans Veenema
 Projectleider Gilde Power  Henk Zweers

*) Leden dagelijks bestuur.
U kunt de leden van het bestuur bereiken via het contactformulier