Het bestuur van Gilde Zwolle bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier projectleiders.

Voorzitter: Herman te Pas *
Secretaris: Mieke Klapwijk *
Penningmeester: Roel Veeninga *
Projectleider Gilde Samenspraak: Janny Pruim
Projectleider Gilde Taalcafé: Tineke Puyenbroek
Projectleider Gilde Rijders: Hans Veenema
 Projectleider Gilde Power  Henk Zweers

*) Leden dagelijks bestuur.
U kunt de leden van het bestuur bereiken via het contactformulier