Inwoners van Zwolle met elkaar verbinden op basis van gelijkwaardigheid

Gilde Zwolle bestaat uit een groep van meer dan honderd vrijwilligers die in de Zwolse samenleving een aantal projecten uitvoert voor en met deelnemers. Gilde Zwolle wil burgers met elkaar verbinden op basis van gelijkwaardigheid. Belangrijk is dat zowel de vrijwilligers als de deelnemers plezier hebben in wat ze doen.

Gilde Zwolle kent 5 projecten: Gilde SamenSpraak, Gilde Taalcafé, Gilde Rijders, Gilde Levensboek en Gilde Power. Via deze pagina kunt u doorlinken naar informatie over de projecten.

Binnen de projecten worden activiteiten georganiseerd. Er zijn activiteiten waarin vrijwilligers en deelnemers één-op-één samen iets doen, als taalmaatjes of fietsmaatjes, of het schrijven van een levensboek en er zijn groepsactiviteiten.

Stichting Gilde Zwolle
Postbus 1378
8001 BJ Zwolle

Het bestuur van Gilde Zwolle bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vijf projectleiders.

 

Voorzitter: Herman te Pas *
Vice-voorzitter/PR: Tineke Puyenbroek *
Secretaris: Mieke Klapwijk *
Penningmeester: Roel Veeninga *
Projectleider Gilde Samenspraak: Janny Pruim
Projectleider Gilde Taalcafé: Hebel Poppens
Projectleider Gilde Rijders: Hans Veenema
Projectleider Gilde Power  Peter Renes
Projectleider Gilde Levensboek  Frank Overweel

Contactgegevens vindt u op de contactpagina.

In het Taalcafé praten over allerlei onderwerpen, in groepjes onder leiding van Nederlandse vrijwilligers.

Een Gilde Rijder is een vrijwilliger die als voorrijder samen met iemand met een visuele beperking (deze achterrijder is blind of slechtziend) op een tandem recreatieve fietstochten maakt.

Samenspraak koppelt anderstaligen die graag de Nederlandse taal beter willen leren spreken aan Nederlandstalige vrijwilligers. Een jaar lang spreekt een taalkoppel wekelijks met elkaar.

POWER is een workshop cyclus van 6 dagdelen voor senioren die willen investeren in hun persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten.

Gilde Levensboek is een project voor mensen die hun levensverhaal willen opschrijven en daarbij hulp kunnen gebruiken.